Shma Company Limited

Come On Calm On

Project InformationName of Project: Come On Calm OnLocation:  Bangkok, ThailandCategory: Design Period: Completion Year: Site Area: Client: Architect: Landscape Architect: Interior Design: Horticulturist: M&E: Design Director: C&S Engineering: Photographer: It is undeniable that the lifestyle of urban residents has gradually changed over time. Initially,…

Continue Reading

Medule

Project Information Name of Project: Medule Location:  Bangkok, Thailand Category: Design Period: Completion Year: Site Area: Client: Architect: Landscape Architect: Interior Design: Horticulturist: M&E: Design Director: C&S Engineering: Photographer: “the particularly…

Continue Reading

Active Mobility : Alternative transportation

Active Mobility : Alternative transportation.Content by: Shma Lab.แม้เมืองเดินได้หรือ Walkable City ดูจะเป็นความฝันของใครหลายคน ไม่ว่าจะคนที่อยู่อาศัยในเมืองเองอย่างเราๆ หรือเหล่านักพัฒนาเมือง อย่างไรก็ดีบางครั้งการพัฒนาการเดินเท้าในเชิงกายภาพกลับหลงลืมคำนึงถึงความสามารถในการใช้งานของประชากรสูงวัยหรือเด็กเข้าไปด้วย ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรและพื้นที่ต่างๆในเมือง.ด้วยเหตุนี้แนวคิดการสัญจรในเมืองจึงต้องพัฒนาไปสู่แนวทางที่ลดการใช้งานรถยนต์ส่วนตัว สนับสนุนให้มีการสัญจรทางเลือกควบคู่กับระบบขนส่งสาธารณะ พร้อมเชื่อมโยงกับประเด็นด้านสุขภาพ กลายเป็นแนวคิดของ Active Mobility หรือการกระตุ้นให้เกิดการสัญจรทางเลือก คือไม่บริโภคพลังงานเชื้อเพลิงและเพิ่มกิจกรรมทางกายมากขึ้นแทน.แน่นอน นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพคนเมืองแล้ว Active Mobility ยังช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก พร้อมช่วยบรรเทาปัญหาต่างๆจากการใช้รถยนต์อย่าง จราจรติดขัด ความปลอดภัย มลภาวะทางอากาศ…

Continue Reading

[Idea] Biophilic, Healing Garden and Therapeutic Garden

[Idea] Biophilic, Healing Garden and Therapeutic Garden.[Please scroll down for English Translation].ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่นั้นเต็มไปด้วยป่าคอนกรีต มีตึกที่เกาะกลุ่มกันมากมาย เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ อย่างไรก็ดีในอีกด้านหนึ่งนักชีววิทยา เอ็ดเวิร์ด โอ. วิลสันได้นำเสนอทฤษฎี “ไบโอฟีลิค”(Biophilic) ในปีค.ศ. 1984 บ่งบอกว่า มนุษย์มีสัญชาตญาณที่ทำให้เราโหยหาธรรมชาติ แม้ว่าจะอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายในพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้น แต่เราก็ยังมีแรงชักนำกระตุ้นที่จะสัมผัสธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และยังเป็นส่วนหลักในต้นกำเนิดของสวนสุขภาพ (Healing Garden) และสวนส่งเสริมทางการแพทย์…

Continue Reading

[Knowledge] Community Reorganisation During the Pandemic

[Knowledge] Community Reorganisation During the Pandemic.[Please scroll down for English Translation].ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคระบาดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของทุกคน สำหรับโรคโควิด -19 ถึงจะมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาและสามารถรักษาให้หายได้ แต่เมื่อติดเชื้อในปอดก็อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้เช่นกัน งานวิจัยระบุว่าไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายทางอากาศและละอองได้ ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำให้ทุกคนเว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนี้เพราะอัตราการแพร่ระบาดที่ง่ายและรวดเร็ว.ในประเทศไทย การระบาดระลอกที่ 3 ที่เกิดขึ้นขณะนี้นั้นสาหัสกว่าครั้งที่ผ่านมา ส่งผลทำให้โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือพื้นที่กักกันที่จัดเตรียมโดยรัฐบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยได้เพียงพอ และออกนโยบายการกักตัวที่บ้านให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดีหลายครั้งการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสเป็นเรื่องที่ยากลำบาก โดยเฉพาะในชุมชนแออัดที่มีผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กและหนาแน่น ทำให้บริการสาธารณะสุขไม่สามารถเข้าถึงทุกครัวเรือนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับโครงสร้างเชิงพื้นที่…

Continue Reading
Close Menu