Shma Company Limited

[Idea] Biophilic, Healing Garden and Therapeutic Garden

[Idea] Biophilic, Healing Garden and Therapeutic Garden.[Please scroll down for English Translation].ปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกปัจจุบันที่เราอยู่นั้นเต็มไปด้วยป่าคอนกรีต มีตึกที่เกาะกลุ่มกันมากมาย เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้มนุษย์ อย่างไรก็ดีในอีกด้านหนึ่งนักชีววิทยา เอ็ดเวิร์ด โอ. วิลสันได้นำเสนอทฤษฎี “ไบโอฟีลิค”(Biophilic) ในปีค.ศ. 1984 บ่งบอกว่า มนุษย์มีสัญชาตญาณที่ทำให้เราโหยหาธรรมชาติ แม้ว่าจะอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายในพื้นที่ที่ถูกสร้างขึ้น แต่เราก็ยังมีแรงชักนำกระตุ้นที่จะสัมผัสธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม ทฤษฎีนี้ถูกนำมาใช้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม และยังเป็นส่วนหลักในต้นกำเนิดของสวนสุขภาพ (Healing Garden) และสวนส่งเสริมทางการแพทย์…

Continue Reading

[Knowledge] Community Reorganisation During the Pandemic

[Knowledge] Community Reorganisation During the Pandemic.[Please scroll down for English Translation].ปฏิเสธไม่ได้ว่าโรคระบาดส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของทุกคน สำหรับโรคโควิด -19 ถึงจะมีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาและสามารถรักษาให้หายได้ แต่เมื่อติดเชื้อในปอดก็อาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้เช่นกัน งานวิจัยระบุว่าไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายทางอากาศและละอองได้ ดังนั้นจึงมีข้อแนะนำให้ทุกคนเว้นระยะห่างจากกันอย่างน้อย 2 เมตรเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสนี้เพราะอัตราการแพร่ระบาดที่ง่ายและรวดเร็ว.ในประเทศไทย การระบาดระลอกที่ 3 ที่เกิดขึ้นขณะนี้นั้นสาหัสกว่าครั้งที่ผ่านมา ส่งผลทำให้โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือพื้นที่กักกันที่จัดเตรียมโดยรัฐบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยได้เพียงพอ และออกนโยบายการกักตัวที่บ้านให้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดีหลายครั้งการควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสเป็นเรื่องที่ยากลำบาก โดยเฉพาะในชุมชนแออัดที่มีผู้คนจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กและหนาแน่น ทำให้บริการสาธารณะสุขไม่สามารถเข้าถึงทุกครัวเรือนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับโครงสร้างเชิงพื้นที่…

Continue Reading

[Project Update] Shma Farm

[Project Update] Shma Farm.[Please scroll down for English Translation].ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดวิกฤตการณ์ COVID 19 หลายเมืองทั่วโลกประสบกับปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและความสามารถในการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภค ทำให้ราคาสินค้าและราคาอาหารในตลาดสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการในการซื้อที่มากกว่าเดิม ทาง Shma ต้องการที่จะออกแบบทางเลือกที่สร้างความยั่งยืนในระยะยาว ต่อผู้ว่างงานและผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำนี้ โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไปที่ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่งในฐานะภูมิสถาปนิกอย่าง Shma จึงได้มองหาคำตอบสำหรับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านการจัดหาอาหารในระดับท้องถิ่นที่แทรกตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย สำนักงาน พื้นที่รกร้าง หรือแม้แต่บนทางเท้าสาธารณะ ที่สามารถนำเอาพื้นที่เหล่านี้ไปสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมได้ ช่วยทั้งในเรื่องของการลดต้นทุนวัตถุดิบและเครื่องเทศ ไปจนถึงการลดภาระของค่าครองชีพที่มีอยู่สูงในเมือง.เมื่อมองย้อนกลับไปทาง…

Continue Reading

Quinn Sukhumvit 101

Project InformationName of Project: Quinn Sukhumvit 101Location: Sukhumvit 101 Road, Bangkok, ThailandCategory: ResidentialDesign Period: 2016Completion Year: 2020Site Area: 2.7 RaiClient: MBK Real EstateArchitect: Somdoon ArchitectsLandscape Architect: Charnchai   Chitpatanapaibul, Phakarat   Leesakulthip, Natchr   VoradanaritInterior Design: PIA…

Continue Reading
Close Menu