สถาพาที

ขอเชิญผู้สนใจมาพบปะแลกเปลี่ยน ในเสวนาสถาพาที เรื่อง เสวนาสถาปนิกชุมชน ตอน การออกแบบเชิงมีส่วนร่วม โดยมีคุณ ยศพล บุญสม จากบริษัท Shma เป็น 1 ใน วิทยากร ของเสวนาครั้งนี้

งานครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม329 คณะสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 13.00-15.00 น.

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ คุณนุช 083-189-7873 ไม่มีค่าใช้จ่าย